FM Nutricode

ПРАВИЛА

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

§ 1. Терміни

Значення термінів, які використовуються в цій Угоді слід розуміти таким чином:

 1. FM World (Administrator) – ArturTrawińskispółkazograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.(товариство з обмеженою відповідальністю), що знаходяться у Вроцлаві, Польща, вул. Жмигородська 247, 51-129 Вроцлав, включена в Національний Судовий Реєстр Підприємців зареєстровано Вроцлав-Фабричним районним судом у Вроцлаві, 6-й Економічний відділ Національного суду Реєстрація під номером KRS: 0000268185, ІПН: 895-187-00-93, ідентифікаційний номер REGON: 020411302;

 2. Номер бізнес-партнера - це унікальний номер/-ра, що складається з послідовності цифр або послідовності цифр і букв, присвоєного бізнес-партнеру при укладенні угоди про бізнес-партнерство або на основі світового регламенту клубу FM або маркетингового плану;

 3. Користувач - фізична особа, зареєстрована насервесі;

 4. nutricode.fmworld.com (Service) - послуга, що надається FM World в електронному вигляді без одночасної присутності сторін (на відстані), у вигляді електронного додатка, розміщеного на веб-сайті FM Worldwww.nutricode. fmworld.com, доступного після входу в систему;

 5. Умови - справжні Умови використання Сервісу, видане відповідно до ст. 8 пар. 1 пункту 1) Закону від 18 липня 2002 року про надання послуг електронними засобами;

 6. Код - набір графічних символів і / або цифр, вказаних в рахунку-фактурі, виданої представництвом FM World для покупки продукту серії харчової добавки, вироблених FM WORLD.

§ 2. Загальні положення

 1. Тільки фізичні особи можуть бути користувачами.
 2. Адміністратор уповноважений управляти службою.
 3. Послуга доступна на веб-сайті FM-WORLD в www.nutricode.fmworld.com після входу в систему з 5.12.2016.
 4. Адміністратор не несе відповідальності за зміст розміщених на сайтіповідомлень користувачів.

§ 3. Правила і умови використання Сервісу

 1. Для використання Сервісу необхідно мати наступні технічні умови:
  1. підключення до Інтернету;
  2. веб-браузер, який дозволяє переглядати на комп'ютері гіпертекстові документи (HTML), пов'язаних в Інтернеті через веб-сервіс мережі.
 2. Використання Сервісу здійснюється шляхом виконання наступних дій з боку користувача:
  1. при реєстрації на Сайті на www.nutricode.fmworld.com Користувачу необхідно вказати адресу електронної пошти та створити пароль для входу в систему,
  2. прочитайте і прийміть положення цієї Угоди,
  3. дайте згоду на обробку персональних данихFM World, наданих Користувачем з метою використання ним Сервісу.
 3. Після виконання операцій, описаних в п. 2 вище, Користувач отримує посилання для активації на адресу електронної пошти, наданою ним. Укладення договору на надання електронних послуг відбувається при натисканні на посилання активаціїКористувачем.
 4. Після  реєстрації на сайті фіксується адреса електронної пошти і пароль.
 5. Користувач може увійти в Сервіс за допомогою свого облікового запису через Facebook або Google на засадах, визначених розробниками цих сервісів. У цьому випадку Адміністратор отримує такі дані Користувача:
  • Ввійти
  • Профіль URL-адреси
  • Адреса електронної пошти
  • Ім'я прізвище
  • Нік
  • Зображення профілю.
 6. При реєстрації або залогінюванні в Службі Користувач може додати наступну інформацію:
  • Своє фото,
  • Номер бізнес - партнера, у випадку, якщо він є членом Всесвітнього клубу FM.
 7. FM World не несе відповідальності за неналежне функціонування Сервісу в разі виникнення технічних проблем з причин, не залежних від FM World, особливо в разі виходу з ладу телекомунікаційної мережі.
 8. Користувач зобов'язується утримуватися від дій, які заважають безперебійному використанню Сервісу іншими користувачами або безперебійній роботі всьогоСервісу.
 9. Користувачу заборонено надсилати в Сервіс будь-якуінформацію, яке може привести до пошкодження комп'ютерних систем.
 10. Забороняється завантажувати матеріали, коментарі або інші дані, що містять нелегальний контент, в тому числі які зачіпають права третіх осіб, зокрема, авторські або особисті права, або суперечать моралі.
 11. Адміністратор має право видаляти матеріали, коментарі та інші матеріали, згадані вище, опубліковані Користувачем в Сервісі.
 12. Використання Сервісу відповідно до умов цієї Угоди є безкоштовним, окрім тих, що потрібно виплатити Користувачеві суб'єктам надання телекомунікаційних послуг за доступ до мережі Інтернет (операторам зв'язку), відповідно до прайсів, наданих операторами зв'язку, де дані виплати не є винагородою FM Worldза використання Сервісу.
 13. Після входу в сервіс, Користувач може ввести свою поточну вагу і вагу, яку він хоче досягти (мета).
 14. Користувач може запросити одну фізичну особу (друга), яка користуватиметься Послугами, відправивши їй запрошення електронною поштою через Сервіс (виклик один одному).
 15. Друг може прийняти виклик через журнал на умовах, зазначених у цій Угоді протягом 14 днів з моменту отримання виклику.
 16. Користувач погоджується на обмінданими між ним та другом, включених до послуг FM World.
 17. Друг, який прийняв запрошення в Сервіс, погоджується наобмін данимиFM Worldміж ним та Користувачем, який запропонував йому скористатися цією послугою.

§ 4. Принципи нарахування балів в журналі «Викликів»

 1. Кілограм – це загально прийнята одиниця ваги.
 2. Завдання кожного Користувача триває 90 днів.
 3. Бали:
  Бали за  виклик нараховуються на підставі наступної формули:

  U = ((W- H) : C) * (W : X) * 1000
  де,
  U - результат в балах
  W - початкова вага
  C - бажана вага
  H - вага в останній день виклику
  X - різниця між кінцевою і початковою вагою: W - C
  Отримані бали округляються до цілого числа.

 4. Wyłanianie zwycięzcy wyzwania odbywa się poprzez porównanie wartości punktowej obu uczestników wyzwania. Zwycięzcą zostaje Użytkownik, który zdobył większą ilość punktów.
 5. Wyzwanie nie jest konkursem organizowanym przez Administratora i zwycięzcy wyzwania nie przysługuje prawo do żadnej nagrody.

§ 5. Калькулятор ІОО

 1. Будь-яка фізична особа може використовувати калькулятор ІОО, доступного в Сервісі, після входу в Сервіс та надання наступних даних:
  1. поточна вага,
  2. бажана вага,
  3. рік,
  4. вік,
  5. стать,
  6. фізична активність.
 2. При наданні даних, зазначених у п. 1 вище, калькулятор ІОО розрахує приблизне значення щоденної норми калорій.

 3. Будь-яка фізична особа може отримати вигоду з планів дієт, які враховують значення ІОО, після надання Сервісу наступної інформації:
  1. результат калькулятора ІОО,
  2. код,
  3. адреса електронної пошти.
  і згода на обробку своїх персональних даних для цілей, пов'язаних з використанням Сервісу і прийняття положень цієї Угоди.
 4. При наданні даних, зазначених у п. 3 вище, особи отримують щомісячний план дієти, підготовлений дієтологом для отримання конкретного результату калькулятору ІОО.
 5. FM World підкреслює, що зазначені плани дієт  - це план - зразокдля досягнення певної калорійності, а їх використання не гарантує досягнення бажаної мети. Дані дієти не повинні використовуватись людьми, які хворі або використовують спеціалізовані дієти. FM World не несе відповідальності за використання Користувачем планів дієти, згаданих вище.
 6. Будь-яка фізична особа може використовувати калькулятор ІМТ, що працює в Сервісі, надаючи такі дані:

  1. поточна вага,
  2. ріст.

§ 6. Авторське право та захист персональних даних

 1. Користувач, завантажуючи фотографії, коментарі або будь-яку іншу інформацію в Сервіс, починаючи з дати прийняття цієї Угоди, надає Адміністратору право, на публікацію його даних в Сервісі і в інших областях (ліцензії):
  1. виробництво і копіювання записів будь-яким способом, в тому числі друком, репрографією, магнітним записом і цифровою технікою,
  2. маркетинг, запозичення або прокат примірників записів,
  3. інформація надається у відкритому доступі, кожен може вибирати час і місце отримання інформації: на радіо і телебаченні, публікації в пресі, виставки або публікації на будь-яких внутрішніх або зовнішніх носіях,
  4. використання в інших роботах.
 2. Ліцензія видається відносно кожної роботи окремо, після її передачі в Сервіс.
 3. Ліцензія видається на невизначений термін.
 4. Ліцензія не є ексклюзивною.
 5. Ліцензія надається безкоштовно.
 6. Адміністратор має право надавати субліцензії на свій розсуд.
 7. Користувач заявляє, що він користується (або має право на використання в межах, встановлених цими Правилами та Умовами) всі права, включаючи права на інтелектуальну власність і, зокрема, авторські права на фотографії, коментарі або будь-які інші матеріали, що розміщуються ним на Сервіс, і що Користувач не передав кому-небудь авторські права або суміжні права на їхній зміст. Крім того, Користувач заявляє, що всі люди на фотографіях надали Користувачеві дозвіл на використання їх зображень безкоштовно в порядку, описаному в цій Угоді, в тому числі Адміністратором в порядку, описаному в цій Угоді.
 8. Користувач погоджується на обробку його персональних даних за допомогою FM GROUP World, які добровільно надані ним для цілей Сервісу, пов'язаних з їх використанням Сервісу.
 9. FM GROUP World є Адміністратором бази даних користувача.

§ 7. Прикінцеві положення

 1. Ці Правила та Умови вступають в дію з 20.01.2017.
 2. Користувач несе повну відповідальність за наслідки розміщення в Сервісі фотографій, коментарів або інших даних, що містять нелегальний контент, в тому числі, що стосуються прав третіх осіб, зокрема, авторського або особистого права, або суперечать моралі, і звільняє FM World від відповідальності в разі претензій, поданих проти FM World в цьому відношенні.
 3. Ці правила та умови повинні бути включені в Сервіс.
 4. У випадках, не передбачених положеннями цієї  Угоди, повинні застосовуватися відповідні положення Польського законодавства, в тому числі Цивільний кодекс, Закон вiд 4 лютого 1994 року про авторське право і суміжні права і Закон від 18 липня 2002 року про електронні послуги.