FM Nutricode

Termeni si Conditii

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A SITEULUI

§ 1. Termeni

Sensul termenilor utilizaţi în aceste condiţii vor fi înţeleşi după cum urmează:

 1. FM World (Administrator) - FM WORLD World Artur Trawiński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.(parteneriat limitat) cu sediul în Wrocław, Polonia, strada Żmigrodzka nr. 247, 51-129 Wrocław, înregistrată în registrul naţional pentru întreprinzători de instanţa pentru Wrocław Wrocław Fabryczna, cu numărul KRS: 0000268185, COSITOR: 895-187-00-93, numărul de identificare REGON: 020411302;
 2. Numărul Partenerului de Afaceri - un număr unic, ce constă dintr-o secvenţă de cifre sau o secvenţă de cifre şi litere, atribuit unui Partener de Afaceri la incheierea Contractului de participare la Clubul FM WORLD, confrom planului de marketing;
 3. Utilizator - o persoană fizică care s-a inregistrat în Program;
 4. nutricode.fmworld.com (Program) - un serviciu electronic furnizat de FM WORLD, fără prezenţa simultană a părţilor (la distanţă), sub forma unui sistem electronic de aplicare, plasat pe pagina web a FM World la adresa www.nutricode.fmworld.com, disponibil după conectare;
 5. Termeni si Conditii - aceşti termeni şi condiţii de utilizare a Programului, emise in conformitate cu art. 8 par. 1 pct. 1) a Actului din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice;
 6. Cod - un set de caractere grafice şi/sau numere indicate pe factura emisă de francizorul FM World pentru achiziţionarea unui produs din seria suplimentelor alimentare produse pentru FM WORLD.

§ 2. Dispoziţii generale

 1. Numai persoanele fizice pot fi utilizatori.
 2. Administratorul este autorizat să gestioneze Programul.
 3. Programul este disponibil pe site-ul FM WORLD www.nutricode.fmworld.com, după conectare, începând din data de 05.12.2016.
 4. Administratorul nu este responsabil pentru conţinutul postat pe site de către utilizatori.

§ 3. Termeni şi condiţii de utilizare a Programului

 1. Cerinţele tehnice pentru utilizarea Programului sunt urmatoarele:
  1. conexiune la Internet;
  2. browser Web care permite vizionarea de documente hypertext (html) pe un calculator legat în reţea la Internet, prin intermediul unui serviciu web;
 2. Folosirea Programului este realizata prin efectuarea următoarelor acţiuni de către utilizator:
  1. Înregistrarea pe site-ul www.nutricode.fmworld.com, utilizatorul furnizand adresa de e-mail şi creand o parolă pentru conectare;
  2. Citirea şi acceptarea prevederilor acestor termeni şi condiţii;
  3. Acordul de prelucrare de catre FM World a datelor personale furnizate de utilizator, doar pentru scopuri legate de utilizarea Programului de catre utilizator.
 3. După efectuarea operaţiilor descrise în par. 2 de mai sus, utilizatorul va primi un link de activare, la adresa de e-mail furnizată de catre el. Încheierea unui acord pentru furnizarea de servicii electronice se produce în momentul in care utilizatorul face click pe linkul de activare.
 4. După înregistrare, utilizatorul se va conecta pe site prin introducerea adresei de e-mail şi a parolei.
 5. Utilizatorul se poate conecta la Program si prin intermediul unui cont de Facebook sau cont Google, pe baza principiilor specificate de către furnizorii respectivi ai acestor servicii. În acest caz, administratorul obtine urmatoarele date de utilizator:
  • logare
  • adresa URL de profil
  • adresa de e-mail
  • nume, prenume
  • porecla
  • imaginea de profil.
 6. Când se înregistreaza sau logheaza in Program, utilizatorul poate adăuga la contul sau:
  • poza;
  • Numarul Partenerului de Afaceri, dacă este un membru al Clubului FM WORLD.
 7. FM WORLD nu este responsabil pentru funcţionarea necorespunzătoare a Programului în cazul aparitiei unor probleme tehnice din motive independente de FM WORLD, mai ales în cazul defectării unei retele de telecomunicatii.
 8. Utilizatorul se angajează să se abţină de la acţiuni care interferează cu utilizarea neîntreruptă a Programului de către alţi utilizatori sau cu buna funcţionare a acestui serviciu.
 9. Este interzis pentru utilizator sa transfere catre Program orice conţinut care poate deteriora sistemele computerizate ale acestuia.
 10. Este interzisa încărcarea in Program a materialelor, comentariilor sau a altor date cu conţinut ilegal, inclusiv date care afectează drepturile partilor terte, in special drepturile de autor sau personale, sau care sunt contrare bunelor moravuri.
 11. Administratorul are dreptul de a elimina materialele, comentariile şi alte conţinuturi mentionate mai sus, publicate de către utilizator în Program.
 12. Folosirea Programului sub regulile acestor Termeni şi Condiţii este gratuita, cu observatia ca utilizatorul este obligat sa plăteasca tarifele catre entităţile care furnizează servicii de telecomunicaţii pentru accesul la Internet (operatorii telecom) datorită utilizării Internetului, în funcţie de listele de preţuri şi de reglementarile de furnizare a acestor servicii de către operatorii de telecomunicaţii respectivi, iar aceste tarife nu constituie o plata pentru FM WORLD pentru utilizarea Programului.
 13. După conectarea la Program, utilizatorul poate introduce greutatea sa curentă şi greutatea pe care doreste să o aiba (Obiectivul).
 14. Utilizatorul poate invita o persoana fizica (un prieten) pentru a utiliza Programul, prin trimiterea unei invitatii pe e-mail prin intermediul Programului (o Provocare).
 15. Un prieten poate accepta o Provocare prin înregistrarea in Program, in conditiile specificate in acesti Termeni şi Condiţii, in termen de 14 de zile de la primirea mesajului privind Provocarea.
 16. Utilizatorul accepta ca FM WORLD sa partajeze datele introduse de catre acesta în Program cu Prietenul său.
 17. Prietenul care a acceptat invitatia in Program este de acord ca FM WORLD sa partajeze datele introduse de catre acesta cu Utilizatorul care l-a invitat la utilizarea Programului.

§ 4. Principii pentru acordarea punctelor în "Provocari"

 1. Kilogramul este unitatea de masura a greutatii.
 2. Provocarea fiecarui Utilizator durează 90 de zile.
 3. Puncte:
  • Punctele din Provocare sunt acordate pe baza urmatoarei formule:
  • U=((W-H/C)*(W/x)*1000
  • Unde,
  • U= rezultatul în puncte
  • W = greutatea initiala
  • C=obiectiv
  • H= Greutatea din ultima zi a Provocarii
  • X = diferenţa dintre greutăţile iniţiale şi finale: H-W
  • Punctele obţinute sunt rotunjite la un număr întreg.
 4. Alegerea câştigătorului Provocarii este efectuată prin compararea valorii punctelor ambilor participanţi la Provocare. Câştigătorul este Utilizatorul care a marcat mai multe puncte.
 5. Provocarea nu este o competiţie organizată de administrator, iar câştigătorul concursului Provocarii nu are dreptul la niciun premiu.

§ 5. Calculator IMC

 1. Orice persoana fizica poate utiliza calculatorul IMC disponibil în Program, daca se conecteaza la Program si furnizeaza următoarele date:
  1. Greutatea curentă,
  2. Greutatea dorită,
  3. Înălţime,
  4. Varsta,
  5. Sex,
  6. Activitate fizica.
 2. La furnizarea datelor mentionate la par. 1 de mai sus, calculatorul IMC va va oferi o valoare aproximativa a nevoilor zilnice privind caloriile.
 3. Orice persoana fizica poate beneficia de planurile de dieta, care vor lua în considerare estimarea IMC, după furnizarea in Program a următoarelor informaţii:
  1. Rezultatul calculatorului IMC,
  2. Codul,
  3. Adresa de e-mail.
  si exprimarea acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri legate de utilizarea Programului, precum şi acceptarea prevederilor acestor Termeni şi Condiţii.
 4. Dupa furnizarea datelor mentionate la par. 3 de mai sus, persoana respectiva primeste un plan lunar de dieta, pregătit de un nutritionist, pentru un anumit rezultat IMC.
 5. FM WORLD precizeaza ca planurille de dieta mentionate mai sus sunt planuri de proba, pentru un anumit aport caloric necesar, iar utilizarea lor nu garantează realizarea scopului dorit. Planurile de dieta nu trebuie utilizate de către persoane care sunt bolnave sau care utilizeaza diete specializate. FM WORLD nu este responsabil pentru utilizarea de catre Utilizator a planurilor de dieta mentionate mai sus.
 6. Orice persoana fizica poate utiliza calculatorul IMC disponibil in Program, furnizand următoarele date:
  1. Greutatea curentă,
  2. Înălţimea.

§ 6. Drepturile de autor şi protecţia datelor personale

 1. Utilizatorul, prin încărcarea fotografiilor, a comentariilor sau a oricarui conţinut in Program, oferă administratorului, începând cu data de acceptare a acestor Termeni şi Condiţii, un drept de folosire în întreaga lume pentru a le publica în Program şi pe care să o utilizeze în următoarele domenii de utilizare (drept de folosire):
  1. Producţia şi reproducerea de copii ale lucrărilor, cu ajutorul oricarei tehnici, incluzand imprimarea, folosirea de dispozitive magnetice de înregistrare sau de tehnologie digitală,
  2. Comercializarea, împrumutul sau închirierea copiilor lucrărilor,
  3. Orice domeniu de publicare, incluzand partajarea, în aşa fel încât oricine poate avea acces dintr-un loc şi la un moment dat, ales individual, prin emiterea pe radio şi televiziune, prin publicarea in presa, prin afişarea sau publicarea in oricare mijloc media, intern sau extern,
  4. Utilizarea în alte lucrari.
 2. Dreptul de folosire se acorda pentru fiecare lucru separat, la transferul efectuat in Program.
 3. Dreptul de folosire este acordat pentru o perioada nedeterminata.
 4. Dreptul de folosire nu este exclusiv.
 5. Se acorda drept de folosire gratuit.
 6. Administratorul are dreptul de a acorda drepturi de folosire, la discreţia lui.
 7. Utilizatorul declara ca se bucura de (sau are dreptul la suport, în limitele stabilite de aceşti Termeni şi Condiţii) toate drepturile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală şi în special drepturile de autor pentru fotografii, comentarii sau orice alt continut postat de el in Program, şi că utilizatorul nu a transferat oricui drepturile de autor sau drepturile conexe de conţinut. În plus, utilizatorul declara ca toate persoanele din fotografii au acordat utilizatorului permisiunea de a utiliza imaginea lor gratuit, în maniera descrisă în aceşti Termeni şi Condiţii, inclusiv de catre administrator, in modul descris in acesti termeni si conditii.
 8. Utilizatorul este de acord cu procesarea de catre FM GROUP World a datelor sale personale, care au fost furnizate in mod voluntar in Program, pentru scopuri legate de utilizarea lor in Program.
 9. FM GROUP Word este administratorul bazei de date a utilizatorilor.

§ 7. Dispoziţii finale

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2017 r.
 2. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki zamieszczenia w Serwisie zdjęć, komentarzy lub innych danych zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, w tym zwolni z tej odpowiedzialności FM World w przypadku skierowania przeciwko FM World roszczeń w tym zakresie.
 3. Niniejszy Regulamin zostanie zamieszczony w Serwisie.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Acesti Termeni şi Condiţii sunt valabili din data de 05.12.2016.
 6. Utilizatorul isi asuma întreaga responsabilitate pentru consecinţele postarii în Program a fotografiilor, comentariilor sau a altor date cu continut illegal, inclusiv care afectează drepturile partilor terte, in special drepturile de autor sau personale, sau care sunt contrare bunelor moravuri, şi exclude FM World de vreo răspundere în cazul eventualelor cereri de despăgubire effectuate impotriva FM World în acest sens.
 7. Aceste condiţii vor fi incluse in Program.
 8. În cazurile in care nu sunt reglementate de dispozitiile acestor Termeni şi Condiţii, se vor aplica dispozitiile relevante cu caracter general ale legii poloneze, inclusiv Codul Civil, Actul din 4 februarie 1994 privind dreptul de autor, drepturile conexe şi Actul din 18 iulie privind serviciile electronice.