FM Nutricode

Voorwaarden van het gebruik van de website

VOORWAARDEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

§ 1. Voorwaarden

De betekenis van de voorwaarden gebruikt in deze algemene voorwaarden zal als volgend worden begrepen:

 1. FM World (Administrator) – FM WORLD World Artur Trawiński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.(limited partnership) met de maatschappelijke zetel in Wrocław, Poland, at 247 Żmigrodzka Street, 51-129 Wrocław opgenomen in het Nationale Hof Register van Ondernemers van Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Economic Division of the National Court geregistreerd onder het nummer KRS: 0000268185, TIN: 895-187-00-93, identification number REGON: 020411302;
 2. Business Partner’s Number – een uniek number bestaande uit een aantal nummers en letters toegekend aan een Business Partner tijdens het sluiten van de overeenkomst op basis van de FM World Club voorwaarden of het marketing plan
 3. .
 4. Gebruiker – een natuurlijke persoon die zich ingeschreven heeft voor deze dienst.
 5. nutricode.fmworld.com (Service) – een dienst elektronisch verleend door FM World zonder de gelijktijdige aanwezigheid van partijen (op afstand), in de vorm van een elektronische applicatie geplaatst op de website van FM World op www.nutricode.fmworld.com, beschikbaar na het inloggen.
 6. Voorwaarden – Voorwaarden van het gebruik van de Dienst afgegeven op grond van art. 8 par. 1, punt 1), van de wet van 18 juli 2002 betreffende het leveren van diensten via elektronische middelen;
 7. Code – een set van grafische karakters en of nummers gemarkeerd op de factuur opgemaakt door de FM World branche voor de aankoop van een product of voedingssupplement geproduceerd door FM WORLD.

§ 2. Algemene voorwaarden

 1. Enkel natuurlijke personen kunnen gebruikers zijn.
 2. De administrator is gemachtigd om de service te beheren.
 3. De service is beschikbaar op de FM WORLD website www.nutricode.fmworld.com na het inloggen vanaf 05.12.2016.
 4. De administrator is niet verantwoordelijk voor de inhoud gepubliceerd op de website van de gebruikers.

§ 3. Voorwaarden van het gebruik van de dienst

 1. 1. De technische vereisten voor het gebruiken van de dienst zijn als volgt:
  1. Internet connectie;
  2. Webbrowser die het mogelijk maakt om hypertext documenten (html) weer te geven op een computer
 2. De dienst gebruiken is van toepassing door de volgende acties van de gebruiker:
  1. Registreren op de website www.nutricode.fmworld.com door de gebruiker door het ingeven van zijn/haar emailadres en door een paswoord te creëren na het inloggen,
  2. lezen en accepteren van de voorwaarden
  3. toestemming voor het verwerken van de persoonlijke gegevens van de gebruiker voor het gebruiken van de dienst.
 3. Na het uitvoeren van de handelingen beschreven in punt 2 hierboven, zal de gebruiken een activatielink ontvangen op het opgegeven emailadres. Het afsluiten van de overeenkomst voor het gebruik van de elektronische diensten gebeurt door op de activatielink te klikken.
 4. Na registratie logt de gebruiker in op de website door hun emailadres en paswoord in te voeren.
 5. De gebruiker kan inloggen op de dienst via hun Facebook of Google account volgens de bepalingen van de providors. In dat geval verkrijgt de administrator de volgende gegevens:
  • login
  • profile URL adres
  • e-mailadres
  • naam en voornaam
  • nickname
  • profielfoto.
 6. Wanneer de gebruik inlogt op de dienst kunnen zij:
  • hun foto toevoegen,
  • hun Business Partner’s Nummer toevoegen (als zij lid zijn van de FM WORLD Club),
 7. FM World is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van de dienst in geval van technische problemen als gevolg van redenen die buiten de controle van FM World liggen, met name in het geval van een storing van een telecommunicatienetwerk.
 8. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onthouden van acties die interfereren met het ononderbroken gebruik van de dienst door andere gebruikers of met de goede werking van deze dienst.
 9. Het is verboden voor de gebruiker om eender welke inhoud door te sturen naar de dienst die de computersystemen kan beschadigen.
 10. Het is verboden om materialen, commentaar of andere data met illegale inhoud te uploaden op de dienst, inclusief fraude waardoor de rechten van derde partijen met name auteursrecht in strijd zijn met de goede zegen.
 11. De administrator heeft het recht om materialen, commentaar en andere inhoud als hierboven gepubliceerd door de gebruiker te verwijderen.
 12. Het gebruiken van deze dienst onder de voorwaarden is gratis, de gebruiker dient een vergoeding te betalen aan de entiteiten van de telecommunicatiediensten voor de toegang tot het internet. Dit op basis van de prijslijsten en reglementen van de telecom operators.
 13. Na het inloggen op de dienst kan de gebruik hun huidig gewicht en het gewenste gewicht dat ze willen bereiken (doel) ingeven.
 14. De gebruiker kan een natuurlijke persoon uitnodigen (een Vriend) om de dienst te gebruiken door hun een uitnodiging te versturen door het emailadres van hun Vriend in te geven in de dienst (een uitdaging).
 15. Een vriend kan de uitdaging accepteren door zich te registreren op de website volgens de algemene voorwaarden. Dit moet binnen de 14 dagen na het ontvangen van de uitdagingen uitgevoerd worden.
 16. De gebruiker stemt toe dat FM World de gegevens van de gebruiker deelt op de website van hun vriend.
 17. De vriend, die de uitnodiging heeft geaccepteerd, stemt toe dat FM World zijn gegevens deelt met de gebruiker die hem heeft uitgenodigd.

§ 4. Principes voor het toekennen van punten in de uitdagingen

 1. Een kilogram is de vastgestelde eenheid van gewicht.
 2. De uitdaging voor elke gebruiker duurt 90 dagen.
 3. Punten:
  Punten in de uitdaging worden toegekend op basis van de volgende formule:
  R=((Iw- Fw)/X)/(Iw/(Iw-G))*1000,
  R= Resultaat in punten
  Iw=initieel gewicht
  G=doel
  Fw= gewicht op de laatste dag van de uitdaging
  X= het verschil tussen het initieel en uiteindelijk gewicht: Fw – Iw
  De punten worden afgerond naar een geheel getal.
 4. De keuze van de winnaar van de uitdaging wordt bepaald door het vergelijken van de puntenwaarde van beide deelnemers. De winnaar is diegene die de meeste punten heeft behaald.
 5. De uitdaging is niet georganiseerd door de administrator en de winnaar heeft geen recht tot een award of prijs.

§ 5. BMR calculator

 1. Elke natuurlijke gebruiker mag de BMR calculator gebruiken na het ingeven van de volgende gegevens:
  1. Huidig gewicht,
  2. Gewenst gewicht,
  3. Lengte,
  4. leeftijd,
  5. sex,
  6. fysieke activiteit.
 2. Bij de bepaling van de gegevens hier beschreven in punt 1 zal de BMR Calculator je dagelijks caloriebehoeften schatten.
 3. Elke natuurlijke persoon kan profiteren van de dieetplannen die rekening houden met de BMR Calculator inschatting na het verstrekken van de volgende informatie:
  1. BMR Calculator resultaat,
  2. code,
  3. e-mail adres.
  en na toestemming gegeven te hebben voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens voor doeleinden in verband met het gebruik van deze dienst en door de bepalingen van de algemene voorwaarden te accepteren.
 4. Volgens de bepalingen beschreven in punt 3 hierboven zal de person een maandelijks dieetplan ontvangen opgesteld door een diëtist voor een specifiek BMR calculator resultaat.
 5. FM World geeft mee dat de dieetplannen bedoeld zoals hierboven voorbeelden zijn voor een bepaalde calorie inname en het gebruik ervan garandeert niet het bereiken van je gewenste gewicht. De dieetplannen mogen niet gebruikt worden door zieke mensen of diegene die speciale diëten volgen. FM World is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de dieetplannen door de gebruiker.
 6. Elke natuurlijke gebruiker mag de BMI Calculator gebruiken door het invullen van volgende gegevens:
  1. Huidig gewicht,
  2. Lengte.

§ 6. Copyright en persoonlijke gegevensbescherming

 1. De gebruiker verleent, door het uploaden van foto’s, commentaar en andere inhoud van deze dienst, de administrator, startend vanaf de datum van aanvaarding van de algemene voorwaarden, een wereldwijde licentie voor het publiceren en het gebruiken van de volgende gebieden:
  1. Productie en reproductie exemplaren van het werk door een techniek zoals afdrukken, reprografie, magnetische opname en digitale technologie.
  2. marketing, uitleen of verhuur van kopieën van het werk,
  3. elk geval van het publiceren van het werk, inclusief het publiceren op een manier waardoor iedereen toegang heeft tot de documenten op eender welke plaats en tijdstip en op het door hun gekozen tijdstip, door publicatie in de pers, radio en televisie, door het gebruik van display’s of publicatie op interne of externe media.
  4. gebruik in ander werk.
 2. De licentie wordt ten aanzien van elk werk afzonderlijk verleend.
 3. De licentie wordt verleend voor onbepaalde tijd.
 4. De licentie is niet exclusief.
 5. De licentie wordt gratis verleend.
 6. De administrator heeft het recht om sublicenties te verlenen.
 7. De gebruiker verklaart dat zij van alle rechten genieten (of verklaren dat zij recht hebben op de algemene voorwaarden), inclusief het intellectuele eigendomsrecht en in het bijzonder het copyright van foto’s, commentaar en alle andere inhoud die gedeeld worde betreffende deze dienst, en dat de gebruiker de copyrights of andere gerelateerde inhoud niet heeft doorgegeven aan anderen. Meer bepaald de gebruiker verklaard dat al de personen in de foto’s toestemming hebben gegeven om hun afbeeldingen te gebruiken zonder kost en zoals beschreven in de algemene voorwaarden.
 8. De gebruiker gaat akkoord met het verwerken van zijn persoonlijke gegevens door FM GROUP World. De gegevens zijn door de gebruiker vrijwillig gegeven om gebruik te kunnen maken van de diensten.
 9. FM GROUP WORLD is de administrator van de gegevens database.

§ 6. Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 05.12.2016
 2. De gebruiker draagt volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het posten van foto’s, commentaar of andere gegevens die illegale inhoud bevatten die de rechten van derde partijen, in het bijzonder copyright of persoonlijke en/of morele aspecten in het gevaar brengen en zal FM World vrijspeken van aansprakelijkheid van klachten betreffende dit aspect.
 3. Deze voorwaarden zullen opgenomen worden.
 4. In gevallen die niet opgenomen werden in deze voorwaarden gelden de bepalingen die wettig zijn volgens de Poolse wet, inclusief het Burgerlijk Wetboek, de wet van 4 februari 1994 betreffende auteursrecht en de wet van 18 juli 2002 betreffende de elektronische diensten.